Обавештење о упису у први разред, школске 2022/2023. године, за ученике који територијално не припадају школи

На основу Закона о основном образовању и васпитању родитељ, односно старатељ дужан је да обезбеди да његово дете упише и редовно похађа школу. 

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6 и по, а највише 7 и по година.  Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Такође, школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе. На основу Члана 55. Закона о основном образовању и васпитању, родитељ односно други законски заступник може да изабере школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.  Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе. 

Потребно је најкасније до 1. фебруара 2022. године доставити школи захтев да сте изабрали нашу школу.   

Секретар школе

Славица Брајковић

Дечја Нова година

Новогодишњи хуманитарни базар

Пројекат „Загризи здраво“

Поезија

Наша ученица, Ивона Булатовић, освојила је треће место на градском такмичењу „47. Песничка сусретања деце и младих Београда“ са песмом „Све бих ја“. Ово је велики успех за Ивону и за нашу школу. Браво, Ивона.

Спорт

Наше одбојкашице, ученице 6. разреда, освојиле су друго место на општинском такмичењу. Све похвале и желимо им успех у наредним нивоима такмичења.