О Б А В Ш Т Е Њ Е

ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

Поштовани родитељи/други законски заступници,

Од 21. марта 2022 до 31. маја 2022. године године биће доступна апликација преко портала  еУправа www.euprava.gov.rs за електрокнско заказивање термина за тестирање и упис детета у први разред.

Документацију потребну за упис детета прибављаће школа електронским путе: извод из матичне књиге рођених, пријаву места становања детета, потврду о обављеном лекарском прегледу.

Тестирање почиње од 1. априла 2022. године.

Уколико родитељи нису у могућности да закажу термин електронским путем, или из било којих других разлога не могу да приступе еЗаказивању, можете доћи у канцеларију секретара школе у периоду од 21.априла 2022. године од 10-12 часова ради заказивања термина.

У том случају потребно је да код себе имате ЈМБГ родитеља и ЈМБГ детета.

Важна напомена:

Ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да га родитељ донесе у школу.

Обавезни лекарски преглед је предуслов за упис детета у први разред.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 011/735-05-57.

Секретар школе

Славица Брајковић

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину обавити у времену од 01. априла 2022. до 31.маја 2022.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне три одељења (два у првом и један у другом разреду). 

Према члану 18. Закона о основама система образовања и васпитања (,,Сл.гласник. РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) у први разред се уписују деца рођена 2015. године и деца рођена до 29.02.2016. године.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2016. године. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну 2022. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете.

Упис у први разред школске 2022/23. године обављаће се електронским путем, преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs).

Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1.априла до 31.маја 2022. године. Истог дана који одаберете педагог или психолог ће извршити тестирање ученика.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Потврде о обављеном обавезном предшколском програму доставиће накнадно по добијанју из предшколске установе, приликом тестирања код педагога или психолога.

И лекарско уверење прибављају се по службеној дужности, електронским путем.

Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесеу школу.

Молимо вас да у складу са тим приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима по обављеним здравственим прегледима.

Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, упис се обавља у школи.

Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.

Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон 011/3047-099 сваким радним даном.

Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.

Директор школе
Даниела Павић