КОНТАКТ

Основна школа „Драгојло Дудић“

Адреса: Булевар краља Александра 525

11000 Београд

Телефон/факс: 011/3047-099; 011/2882-460

Званични мејл школе: osddudic@gmail.com

Сајт школе: https://www.osdd.edu.rs

ПИБ: 101718865

Име и презиме директора школе:

Даниела Павић

Датум оснивања школе: 21.01.1864.године.