Управа школе

Даниела Павић

Директор школе – Даниела Павић, проф. физичког васпитања

Секретар –  Славица Брајковић, дипл.правник

Шеф рачуноводства – Александра Миљуш

Административни радник/благајник – Биљана Репија Молдован