Историјат

Основна школа „Драгојло Дудић“, са седиштем у Београду, у улици Бул. краља Александра 525, регистрована је у Трговачком суду у Београду, број регистарског улошка 5-68-00. Oснована је Указом кнеза Михајла 21. јануара 1864. године и званично почела са радом постављањем првог учитеља Миленка Јовановића, 22. фебруара 1864. године.

У садашњем објекту ради од 1938. године, а зграда и земљиште су део донације госпође Настасије – Тане Давидовић, супруге пуковника Живка Давидовића. Део објекта је дограђен 1989. године, на месту монтажне бараке, изгореле у пожару, у септембру 1989. године, приликом увођења централног грејања у објекат школе.

Пројекат реконструкције, адаптације и санације објекта  школе започет је школске 2012/13. године, обезбеђивањем пројектне документације, коју је радио СИ „ЦИП“  и сређивањем документације у катастарским књигама. Грађевински радови започели су 11.04.2016. године и 1. септембра 2016. године, свечано је отворен објекат школе.  Агенција за  инвестиције града Београда спровела је пројекат реконструкције, адаптације и санације вредан 66.478.961,49 динара без ПДВ-а. Ова школска година започиње у адаптираном и реконструисаном простору школе, који задовољава техничко-санитарне услове за безбедан боравак ученика и услове за успешан образовно-васпитни рад.

Ипак, треба напоменути да је реконструкција извршена на истим габаритима објекта, тако да и даље остаје проблем нестандардних путева комуникације, односно уска и висока степеништа и ходници, недостатак улазног хола, наменских кабинета. Такође, и даље остаје проблем фискултурне сале. Просторија за физичко васпитање је адаптирана и знатно су побољшани грађевинско-санитарни услови у њој, али она не задовољава просторне потребе за обављање наставе физичког васпитања свих ученика у школи.

Школа је регистрована за делатност основног образовања – 85.20  која се успешно организује и реализује у нашој школи већ пуних 157 година. С обзиром на материјалне, кадровске и срединске услове рада, основна школа „Драгојло Дудић“ спада у ред средње развијених школа у Србији. Сходно тим условима, ученици ове школе већ деценијама уназад постижу сасвим добре резултате.

Школа је име добила по народном хероју Драгојлу Дудићу.

Драгојло Дудић