УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Увид у тестове са завршног испита

Распоред ученика по учионицама

Календар уписа

Упутство за ученике и родитеље

Пробни пријемни: 1. и 2. јун 2020.

ПРАВИЛНИК О УПИСУ У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Упис у школу по програму за ученике са посебним способностима