Организација рада

ОШ „Драгојло Дудић“ наставу организује у две смене. Ученици од 5. до 8. разреда имају наставу само у преподневној смени, док ученици од 1. до 4. разреда седмично мењају смене.

За ученике 1. и 2. разреда организован је продужени боравак.

Од 7.00 часова врши се пријем ученика у продужени боравак – боравак ради до 17.00 часова.

Ученици у преподневној смени улазе у школу у 7.55, а настава почиње у 8 часова; поподневна смена улази у школу у 13.05, а настава почиње у 13.15 часова.

Долазак дежурних наставника на дежурство је у 7.30 часова у преподневној смени, а 12.45 у после подневној смени. Дежурни наставници дежурају у дворишту школе током великих одмора и пре почетка наставе.

Распоред звона

Школски календар