Стручни сарадници

Административни сарадник:

Биљана Репија Молдован

Педагошко-психолошка  служба:

Ивана Јокић – педагог

Јелена Гаврановић – психолог