Разредна настава

Миланка Гојковић – учитељица I/1

Јелица Јокић – уцитељица I/2

Сунчица Милановић – учитељица I/3

Надежда Метикош – учитељица II/1

Добрила Лазић Димитријевић – учитељица II/2

Сузана Лазовић – учитељица II/3

Јасмина Глишић – учитељица III/1

Светлана Филиповић – учитељица III/2

Емина Милошевић – учитељица III/3

Сандра Марковић – учитељица IV/1

Вера Бобинац – учитељица IV/2

Марија Миленковић – учитељица IV/3

Продужени боравак

Јелена Смиљанић

Александра Јанка Тица

Драгана Илић

Анђела Филиповић