Разредна настава

Миланка Гојковић – учитељица II/1

Јелица Јокић – уцитељица II/2

Сунчица Милановић – учитељица II/3

Надежда Метикош – учитељица III/1

Добрила Лазић Димитријевић – учитељица III/2

Сузана Лазовић – учитељица III/3

Јасмина Глишић – учитељица IV/1

Светлана Филиповић – учитељица IV/2

Емина Милошевић – учитељица IV/3

Сандра Марковић – учитељица I/1

Вера Бобинац – учитељица I/2

Марија Миленковић – учитељица I/3

Продужени боравак

Јелена Смиљанић

Александра Јанка Тица

Весна Нинић

Александра Видановић

Драгана Илић

Анђела Филиповић