Разредна настава

Јасмина Глишић – учитељица I/1

Светлана Филиповић – учитељица I/2

Емина Милошевић – учитељица I/3

Сандра Марковић – учитељица II/1

Вера Бобинац – учитељица II/2

Марија Миленковић – учитељица II/3

Миланка Гојковић – учитељица III/1

Јелица Јокић – уцитељица III/2

Сунчица Милановић – учитељица III/3

Надежда Метикош – учитељица IV/1

Добрила Лазић Димитријевић – учитељица IV/2

Сузана Лазовић – учитељица IV/3

Продужени боравак

Јелена Смиљанић

Александра Јанка Тица

Весна Нинић

Александра Видановић

Анђела Филиповић