Предметна настава

Српски језик:

Снежана Лукић

Маја Рељић

Светлана Ђокић

Математика:

Мирјана Јоргачевић

Милан Бошковић

Драгана Аћимовић

Енглески језик:

Душица Илић

Бојана Теофиловић

Горан Малеш

Немачки језик:

Мирјана Стојановић

Милена Маринковић

Историја:

Јелена Стојанов

Марина Јовановић Итић

Географија:

Анкицa Дмитровић

Биологија:

Драгана Планић

Сања Павловић

Физика:

Јелена Живковић

Хемија:

Зорица Милић

Техничко и информатичко образовање:

Дејан Миладиновић

Александра Ирја Гријаковић

Јасмина Алексић

Информатика и рачунарство:

Љубиша Влајковић

Јасмина Алексић

Милан Бошковић

Ликовна култура:

Сандра Вујић

Музичка култура:

Душан Јовановић

Милена Крстић

Маја Николовски Михајловић

Физичко васпитање:

Душан Милићевић

Далибор Лаловац

Верска настава – православни катихизис

Биљана Милановић