Школска 2018/2019. година

ЕКСКУРЗИЈЕ – Позив за подношење понуда и конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Извештај о стручној оцени понуда

Измена3 -конкурсна документација

Измена2 – позив ѕа подношење понуда

Обавештење2 о продужењу рока

Измена2 – конкурсна документација

Измена – позив за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока

ИЗМЕНА конкурсне документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација