Отворена врата

РАСПОРЕД ТЕРМИНА ОТВОРЕНИХ ВРАТА – ШКОЛСКA 2019/2020.
 Миланка Гојковић   II1  учитељица
 Јелица Јокић  II2  учитељица
 Сунчица Милановић II3  учитељица
 Надежда Метикош III1  учитељица
 Добрила Лазић Димитријевић     III2  учитељица
 Сузана Лазовић III3  учитељица
 Јасмина Глишић IV1  учитељица
 Светлана Филиповић  IV2  учитељица
 Емина Милошевић   IV3  учитељица
 Сандра Марковић I1  учитељица
 Вера Бобинац  I2  учитељица
 Марија Миленковић  I3  учитељица
 Бојана Теофиловић  Наставник енглеског   језика
 Душица Илић  VIII1  Наставник енглеског   језика
 Горан Малеш V1  Наставник енглеског   језика
 Драгана Аћимовић   VIII3  Наставник математике
 Мирјана Јоргаћевић  Наставник математике
 Сандра Вујић   V3  Наставник ликовне   културе
 Маја Рељић    V2  Наставник српског језика
 Анкица Дмитровић  Наставник географије
 Светлана Ђокић    VI3  Наставник српског језика
 Јасмина Алексић  Наставник информатике
 Јелена Стојанов VI2  Наставник историје
 Милан Бошковић  Наставник математике
 Милена Маринковић  Наставник немачког   језика
 Снежана Лукић   VII3  Наставник српског језика
 Драгана Планић   VII2  Наставник биологије
 Зорица Милић  Наставник хемије
Душан Милићевић  Наставник физичког   васпитања
 Далибор Лаловац  Наставник физичког   васпитања
 Сања Павловић VIII2  Наставник биологије
 Биљана Милановић  Вероучитељица
 Александра Ирја Гријаковић VII1  Наставник техничког
 Драгана Мамузић Недељковић  Наставник руског језика
 Душан Јовановић  Наставник музичке   културе
 Дејан Миладиновић VI1  Наставник техничког
 Емина Пештанац

Мирјана Стојановић

Јелена Живковић

Наставник руског
језика

Наставник немачког језика

Наставник физике