Упис првака

Како припремити школарца за први разред?

Оно што сваки родитељ може учинити да олакша свом детету полазак у први разред,  јесте да развија позитивну слику о школи још док дете иде у вртић.

Почетак школске године велика је промена у животу детета, посебно ђака првака. Зависно од родитеља и околине, та промена може бити како лака, тако и тешка. По правилу имамо родитеље који децу покушавају да припреме децу на разне начине, како би им одлазак у школу био што лакши, али често претерују јер им деца, због силног уверења да ће у школи бити забавно и занимљиво, више и не верују.

Околина која утиче на децу су:

Пријатељи из вртића

Старија браћа и сестре

Родбина и суседи.

Кроз интеракцију са њима, школарци добијају сличне или различите слике, заједно са саветима родитеља. Што је веће преклапање једних и других, то је дете стабилније и сигурније.

Родитељи, развијајте код детета позитивну слику о школи!

Оно што сваки родитељ може да уради како би олакшао свом детету полазак у први разред – јесте да развија позитивну слику о школи још док дете иде у вртић.

Родитељи не би смели да користе израз „школа“ као застрашивање или казну (нпр. „За казну ћу те послати у школу, тамо ћеш морати да седиш цео дан!“ или „Видећеш ти кад кренеш у школу, тамо више нема играчака и слаткиша!“).

Треба давати сваки позитиван пример из школе, коју похађа дететова старија сестра, брат или сусед или чак своје искуство из младости, поделити са дететом тако да му се дочарају занимљивости које га очекују у школској средини.

Исто тако, битно је детету дочарати и објаснити разлику између вртића и школе. Дете треба да зна да га у школи очекује знатно мање игре и спавања, више рада, обавеза и одговорности. Родитељи често својим понашањем децу још више узнемире, што деца могу негативно приписати школи и тако стећи негативан став.

Родитељи, немојте чекати да школа одгаја ваше дете

Неки родитељи говоре како су срећни што деца крећу у школу и онда плачу (од среће, бриге) и тиме детету шаљу једну збуњујућу поруку. Исто тако родитељи могу показивати безбрижан став о школи, што касније детету отежава школску ситуацију јер није очекивало „толико“ домаћих задатака и рада. Родитељи, првенствено, уче децу обавезама, навикама и одговорности. Ако родитељи не показују такво понашање, не могу очекивати да деца одједном сама усвоје радне навике, пишу домаће задатке и слично.

 Родитељи, немојте чекати да школа одгаја ваше дете и учи га навикама и одговорности, учите их томе још од вртића!

Оно што сваки родитељ треба да уради, јесте да научи своје дете како да развије радне навике и стекне одговорност за своје поступке.

Довољно је да дете научи да само храни кућног љубимца, изведе пса у шетњу, поспреми кревет, поспреми сто за собом након јела, опере судове, поспреми играчке или било који лакши кућни или породични задатак. На тај начин се стварају радне навике и одговорност. Оно што је можда још и битније јесте – развијање личне хигијене и животних навика. Дакле, дете треба да усвоји  навику одласка на спавање у приближно исто време, прање руку након игре, одржавање хигијене зуба и сл.

Структура навика у дететовом животу омогућава му лакше прилагођавање на школски систем. Деца која раније имају успостављене позитивне навике или понашања – лакше раде и уче у школи.

Деца која имају развијене радне и животне навике знатно лакше усвајају нове навике, а посебно обавезе и правила везана за школу.

Самопоуздање је веома битно!

Оваквим начином усвајања навика и одговорности родитељи индиректно развијају дететово самопоуздање које је јако битно приликом поласка у школу и суочавања са новим животним променама.

 


 

На основу члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања реализује се процес уписа ученика у основну школу.

 

У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Уз докумантацију која је потребна за упис родитељ доставља и доказ о здравственом прегледу детета.

Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу без доаказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Испитивање детета уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.

Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се може одложити упис за годину дана од стране педагога и психолога, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или додатном подршком за образовање. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писмени захтев оснивачу по прибављеном мишљењу интерресорне комисије.

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу деца на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, уз сагласност родитеља.

Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

У поступку провере спремности на основу мишљења психолога школа може да препоручи:

  1. Упис детета у први разред;
  2. Упис детета у школу након годину дана уз похађање припремног предшколског програма.

Родитељ, односно старатељ детета коме је препоручено одлагање поласка детета у школу за годину дана, можед да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу. Комисију чине: психолог, педагог, учитељ и педијатар детета. Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис детета или да потврди одлагање уписа детета за годину дана.

Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе.

Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у школу.

         ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Извод из матичне књиге рођених (или оверен препис)
  2. Потврда лекара о здравственом стању детета
  3. Уверењe Предшколске установе о похађању предшколског програма

 

Упис и заказивање термина за тестирање ће се обављати путем телефона на број 011/3047-099, као и у канцеларији педагога и психолога и секретара школе, сваког радног дана од  8:00 до 15:00

 

ДОБРО НАМ ДОШЛИ ДРАГИ ПРВАЦИ!