Школа без насиља

 


Међународни Дан толеранције обележен је у нашој школи 16. новембра. У организацији различитих активности учествовао је четврти разред.

Ученици четвртог разреда су на часовима Грађанског васпитања и Одељенске заједнице организовали радионице на тему “Толеранција” и “ Сви смо различити”. На овим радионицама се говорило о важности толеранције, мирном решавању сукоба, ненасилној комуникацији и разбијању предрасуда.

Ученици су поред радионица извели приредбу под називом “Обоји

свет различитим бојама толеранције” којој су присуствовали предшколци и ученици млађих разреда.

Певали су песме на знаковном језику, говорили су стихове на различитим језицима о другарству, миру, правима и тако дали допринос обележавању Међународног Дана толеранције.


 

 

 

15.03.2017. године одржан је фер плеј турнир у фудбалу и штафетним играма на којем су учествовали сви ученици млађих разреда. Ученици су промовисали вредности спорта и дали допринос превенцији насиља у школи као и развијању ненасилног понашања и комуникације, поштовање рзличитости, другарства и толеранције.

Циљ овог турнира је развијање тимског духа, спортског понашања такмичара, пружање подршке саиграчима, спортско прихатање неуспеха, развој самоконтроле, поштовање фер плеј игре, преузимање иницијативе и одговорности.

Сви ученици који су учествовали у турниру су добили медаље са поруком да је важно поштовати саиграча, уважавати портивника и поштовати правила игре.