План посете часовима

Школска 2016/17. година
Одељење Месец  октобар Циљ посете Наставник/предмет
2/1 12.10.2016. Угледни час.

Снимање и анализа наставног часа и праћење рада приправника, наставника на замени. Праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у

Александра Видановић

Музичка култура

 

Одељење Месец  новембар Циљ посете Наставник/предмет
2/1 8.11.2016. Снимање и анализа наставног часа и праћење рада приправника, наставника на замени.

Овим часом наставник аплицира на конкурс « Дигитални час».

Александра Видановић

Свет око нас

1/3 30.11.2016. Снимање и анализа наставног часа и праћење адаптације и напредовања нове ученице. Емина Милошевић

Српски језик

2/1 30.11.2016. Снимање и анализа наставног часа, праћење рада приправника, наставника на замени. Праћење одаптације нове ученице

 

Александра Видановић

Српски језик

 

Одељење Месец  децембар Циљ посете Наставник/предмет
7/2 2.12.2016. Угледни час Светлана Ђокић

Српски језик

7/2 Друга недеља Снимање и анализа наставног чaса Зорица Милић

Хемија

6/1 Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нових ученика Милана Девић

Математика

7/1 Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење рада приправника Бранко Шипка

Физика

5/2 Трећа  недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење адаптације ученика на предметну наставу Надица Милошевић

Музичка култура

 

7/3 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нове ученице Биљана Милановић

Верска настава

6/3 Четврта недеља Угледни час

Снимање и анализа наставног чaса

Јасмина Алексић

ТИО

8/2 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса, праћење рада новог наставника Јелена Живковић

Физика

8/1 Пета недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације новог ученика Саша Милошевић

Историја

1/1 Пета недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење прилагођавања ученика на школу Јасмина Глишић

Српски језик

1/2 Пета недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење прилагођавања ученика на школу као и праћење одаптације нове ученице Светлана Филиповић

Математика

6/1 Пета недеља Снимање и анализа наставног чaса Снежана Лукић

Српски језик

 

Одељење Месец  јануар Циљ посете Наставник/предмет
5/3 Друга недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење адаптације ученика на предметну наставу као и праћење одаптације нове ученице. Праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Светлана Ђокић

Српски језик

5/1 Друга недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нове ученице као и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Душица Илић

ЧОС

7/2  Друга недеља Снимање и анализа наставног чaса Сандра Вујић

Ликовна култура

6/4 Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нових ученика као и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Милан Вермезовић

ТИО

2/3  Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације новог ученика Марија Миленковић

Свет око нас

2/2 Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нове ученице Вера Бобинац

Музичка култура

6/2 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса Мирјана Јоргачевић

Математика

3/1 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса Миланка Гојковић

Српски језик

6/4 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нових ученика Марина Итић Јовановић

Историја

 

Одељење Месец  фебруар Циљ посете Наставник/предмет
Ученици од 1 до 4 разреда Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса Вера Бобинац

Математичка секција

8/3 Четврта недеља Снимање и анализа наставног часа и праћење адаптације новог ученика Драгана Планић

Биологија

4/1 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса Бојана Теофиловић

Енглески језик

6/1 Четврта недеља Снимање и анализа наставног часа и праћење адаптације нове ученице Милена Павловић

Немачки језик

6/3 Пета недеља Снимање и анализа наставног чaса, праћење рада приправника Марија Дробњак

Немачки језик

5/3 Пета недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Даниела Павић

Физичко васпитање

8/4 Пета недеља Снимање и анализа наставног чaса праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у и праћење рада приправника, наставника на замени Горан Малеш

Енглески језик

 

Одељење Месец  март Циљ посете Наставник/предмет
7/1 Друга недеља Снимање и анализа наставног часа,  праћење адаптације новог ученика као ипраћење рада приправника Чедомир Шелић

математика

7/4 Друга недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Драгана Аћимовић

Математика

8/4 Друга недеља Снимање и анализа наставног чaса и у случају Ненада Лукића праћење рада приправника, наставника на замени Далибор Лаловац или Ненад Лукић

Физичко васпитање

5/3 Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Драгана Недељковић

Мамузић

Грађанско васпитање

 

7/2

група

 Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса Александра Иванов

Информатика

5/2

група

  Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса Јасмина Алексић

 

информатика

6/4  Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нових ученика Маја Рељић

Српски језик

6/1  Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса,  праћење одаптације нових ученика као и праћење рада приправника, наставника на замени Милош Михајловић

Географија

 

7/3  Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нових ученика Сања Павловић

Биологија

3/3 Пета недеља Снимање и анализа наставног чaса Сунчица Милановић

ЧОС

4/1 Пета недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације новог ученика Надежда Метикош

Ликовна култура

4/2 Пета недеља Снимање и анализа наставног часа и праћење одаптације нових ученика Добрила Лазић

Српски језик

Ученици од 5. до 8. разреда Пета недеља Снимање и анализа наставног чaса Снежана Лукић

Литерарна секција

 

Одељење Месец  април Циљ посете Наставник/предмет
7/3 Прва недеља

Од 3.4.2016.

Снимање и анализа наставног чaса Весна Петровић Зечевић

Српски језик

5/3 Прва недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нових ученика и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Мирјана Настић

Историја

7/4 Прва недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Бранислав Јелић

Географија

7/1 Друга недеља Снимање и анализа наставног чaса Мирјана Стојановић

Немачки језик

Ученици од 1 до 4 Друга недеља Снимање и анализа наставног чaса Марија Миленковић
6/2

група

Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса Милан Вермезовић

ТИО

8/4

група

Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Дејан Миладиновић

ТИО

6/1 6/2 6/3 6/4 Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса Марина Итић Јовановић

Историја, допунска настава

6/4 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нових ученика Јоргачевић Мирјана
5/3 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Драгана Аћимовић

ЧОС

7/4 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Саша Милошевић

ЧОС

6/1

група

Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење одаптације нових ученика Милан Вермезовић

ТИО

 

Одељење Месец  мај и јун Циљ посете Наставник/предмет
7/3 Друга недеља Снимање и анализа наставног чaса праћење рада приправника Милица Милић

Хемија

5/1

група

Друга недеља Снимање и анализа наставног чaса и праћење напредовања ученика који ради по ИОП-у Александра Ирја Гријаковић,

ТИО

7/2

група

Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса Јасмина Алексић

ТИО

7/4

група

Трећа недеља Снимање и анализа наставног чaса Драгана Недељковић

Мамузић

Руски језик

 

5/2 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса Душица Илић

Енглески језик

3/2 Четврта недеља Снимање и анализа наставног чaса Јелица Јокић

Музичка култура

 

4/3 Од 1- 12. 6.2016 Снимање и анализа наставног чaса Сузана Лазовић

математика

7/1 Од 1- 12. 6.2016 Снимање и анализа наставног чaса Зорица Милић

Хемија

4/2 Од 1- 12. 6.2016 Снимање и анализа наставног чaса Добрила Лазић Димитријевић

Додатна настава из математике

 

Укупно је планирано 66 часова које ће посетити вд директора школе, психолог и педагог.

Ђуро Косић, вд директора

_______________________

Дејана Мицић, психолог

_______________________

Дубравка Маљукан Дрљача, педагог

_________________________________