Инклузија у школи

У нашој школи реализује се процес инклузивног образовања и васпитања за децу којој је потребна додатна подршка због тешкоћа у приступању, укључивању, учествовању или напредовању у образовно-васпитном раду. Школа ће у наредном периоду посебно радити на развијању додатне подршке ученицима који показују изузетне способности.

У школи постоји Тим за инклузивно образовање

Наша школа већ дужи низ година успешно сарађује са ОШ „Бошко Буха“ кроз ангажовање њихових логопеда (Маја Балванлиев) и специјалног педагога (Данко Спасић).

Важни лнкови:

http://www.drugagimnazija.edu.rs/uploads/1/7/5/4/17548211/pravilnik_o_podrsci_detetu.pdf