Историјат

Основна школа „Драгојло Дудић“, са седиштем у Београду, у улици Бул.краља Александра 525, регистрована је у Трговачком суду у Београду, број регистарског улошка 5-68-00. Oснована је указом кнеза Михајла 21. јануара 1864.године и званично почела са радом постављањем првог учитеља Миленка Јовановића, 22. фебруара 1864.године. У садашњем објекту ради од 1938.године, а зграда и земљиште су део донације госпође Настасије-Тане Давидовић, супруге пуковника Живка Давидовића. Део објекта је дограђен 1989.године, на месту монтажне бараке, изгореле у пожару, у септембру 1989.године приликом увођења централног грејања у објекат школе. Пројекат реконструкције, адаптације и санације објекта  школе започет је школске 2012/13 године, обезбеђивањем пројкетне документације, коју је радио СИ“ЦИП“  и сређивањем документације у катастарским књигама. Грађевински радови започели су 11.04.2016.г. и 01.септембра 2016.године, свечано је отворен објекат школе.  Агенција за  инвестиције града Београда спровела је пројкат реконструкције, адаптације и санације вредан 66.478.961,49 динара без ПДВ-а. Ова школска година започиње у адаптираном и реконструисаном простору школе, који задовољава техничко-санитарне услове за безбедан боравак ученика и услове за успешан образовно-васпитни рад. Ипак, треба напоменути да је реконструкција извршена на истим габаритима објекта, тако да и даље остаје проблем нестандардних путева комуникације, односно уска и висока степеништа и ходници, недостатак улазног хола, наменских кабинета. Такође и даље остаје проблем фискултурне сале, просторија за физичко васпитање адаптирана и знатно су побољшани грађевинско-санитарни услови у њој, али она не задовољава просторне потребе за обављање наставе физичког васпитања свих ученика у школи.

Школа је регистрована за делатност основног образовања – 85.20  која се успешно организује и реализује у нашој школи већ пуних 152 године. С обзиром на материјалне, кадровске и срединске услове рада, Основна школа «Драгојло Дудић» спада у ред средње развијених школа у Србији. Адекватно тим условима, ученици ове школе већ деценијама уназад постижу сасвим добре резултате.