Правилници

Правилник о систематизацији радних места у основној школи

Правилник о правима, обавезама и одговорности запослених

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у основној школи

Правилник о безбедности ученика основне школе

Правилник о испитима у основној школи

ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА


Правилник о заштити и безбедности ученика


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА