Правилници

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u osnovnoj školi

Pravilnik o pravima obavezama i odgovornosti zaposlenih

Pravilnik o pravima obavezama i odgovornosti učenika u osnovnoj školi

Pravilnik o bezbednosti učenika osnovne škole

Pravilnik o ispitima u osnovnoj školi

ПОСЕБНИ ПРОТОКОЛ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА


Правилник о заштити и безбедности ученика


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА