Распоред допунске, додатне наставе, секције и чос

::2018/2019. година

 Име и презиме   наставника  Предмет  Допунска   настава  Додатна настава  Секција  ЧОС
1.  Емина   Милошевић  Учитељица  уторак, 5. час  понедељак,   5.  час
2.  Светлана   Филиповић  Учитељица
3.  Јасмина   Глишић  Учитељица  уторак, 5. час
4.  Сандра   Марковић  Учитељица  уторак, 6. час  понедељак, 6.   час
5.  Вера Бобинац  Учитељица  уторак, 5. час  понедељак, 6.   час
6.  Марија   Миленковић  Учитељица  среда, 5. час  уторак, 6. час
7.  Миланка   Гојковић  Учитељица
8.  Јелица Јокић  Учитељица  петак, 5. час
9.  Сунчица   Милановић  Учитељица
10.  Надежда   Метикош  Учитељица
11.  Добрила   Лазић   Димитријевић  Учитељица
12.  Сузана   Лазовић  Учитељица
13.  Бојана   Теофиловић  Енглески језик  четвртком у 13:15  петком у 12:30
14.  Маја Рељић  Српски језик  понедељком у   13:15   (поподневна   смена)

понедељком у   7:15 (преподневна   смена)

 четвртком у   13:15   (преподневна   смена)

четвртком у   13:15   (поподневна   смена)

15.  Снежана   Лукић  Српски језик  уторком у 13:15  средом у 13:15
16.  Светлана   Ђокић  Српски језик
17.  Емина   Пештанац  Библиотекар
18.  Драгана   Аћимовић  Математика  7. разред – петак   7:15

5. разред – уторак   7:15

19.  Милан   Бошковић  Математика
20.  Мирјана   Јоргачевић  Математика  8. разред –   уторком у 13:15

6. разред –   четвртак, 6. час

21.  Анкица   Дмитровић  Географија  преподневна (8.   раз) смена   петком у 13:15

послеподневна   (8. раз) смена   петком у 19:15

22.  Јелена   Стојанов  Историја  средом у 13:15  петком у 13:15
23.  Сандра Вујић  Ликовна   култура
24.  Драгана   Планић  Биологија
25.  Сања   Павловић  Биологија
26.  Милена   Маринковић  Немачки језик  четвртак пре   подне у 7:15

четвртак после подне у 13:15

27.  Јасмина   Алексић  Информатика
28.  Јелена
Живковић
 Физика  понедељком у   13:15

средом у 19:15

29.  Љубиша   Влајковић  Информатика
30.  Зорица Милић  Хемија  7. разред –   понедељак, 7. час

8. разред – петак, 6. час

 7. разред – среда,   7. час
31.  Мирјана   Стојановић  Немачки језик  четвртак пре   подне у 7:15

четвртак после подне у 19:15

32.  Горан Малеш  Енглески   језик
33.  Душица Илић  Енглески   језик  петком у 7:15  петком у 13:15
34.  Душан   Јовановић  Музичка   култура